Các loại trâu gác bếp

Trâu gác bếp từ nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc
Trâu gác bếp Sơn La

Trâu gác bếp Sơn La

Giá: 850.000đ /Kg

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Trâu gác bếp Điện Biên

Trâu gác bếp Điện Biên

Giá: 850.000đ /Kg

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Trâu gác bếp Hoà Bình

Trâu gác bếp Hoà Bình

Giá: 850.000đ /Kg

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Trâu gác bếp Sơn La

Trâu gác bếp Tây Bắc

Giá: Liên hệ

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Trâu gác bếp Điện Biên

Trâu gác bếp Hà Giang

Giá: Liên hệ

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Trâu gác bếp Hoà Bình

Trâu gác bếp Lào Cai

Giá: Liên hệ

Sản phẩm
3.3 (92 votes)

Thịt bò gác bếp Sơn La

Thịt bò gác bếp Sơn La

Giá: Liên hệ

Sản phẩm
3.3 (92 votes)