Cách làm thịt trâu gác bếp Tây Bắc của người Thái Đen

cách làm trâu gác bếp

Cách làm thịt trâu khô gác bếp thì xưa chỉ đơn giản là: xiên vào và gác nó lên trạn bếp củi! Nhưng gần đây, các gia vị đặc biệt của Tây Bắc khiến món ăn này phổ biến hơn rất nhiều. Sơ qua thì công thức làm thịt trâu gác bếp gia truyền như sau